Välj en sida

Egentligen är marktegel och byggtegel i grunden samma material och har samma form men som under tillverkningsprocessen hanteras lite olika. Efter att teglet har formats till de klassiska blocken av tegellera torkas de och sedan bränns de i ugn. Det är i ugnen som härdningsprocessen sker så att lerklumparna blir hårda som tegel. Det är i ugnen som processen ser lite olika ut då marktegel bränns under en högre temperatur för att härdas ytterligare. Då en högre temperatur används blir fukthalten lägre och teglet blir då mer frostbeständigt och även tåligt för vägsalt.

Eftersom marktegel har härdats extra och är väldigt tåligt och beständigt så används denna typ av tegel utomhus där påfrestningarna kan bli stora. Det kan handla om att lägga marktegel på garageuppfarten där det blir tung belastning både i form av vikt och att det nöts ofta när bilen åker fram och tillbaka upprepade gånger. Marktegel kan även användas för att bygga en terrass utomhus och göra små gångar i trädgården mellan buskar och odlingar.

Marktegel används också i offentliga miljöer så som vissa gator och torg men också trappor som finns ute. Man kan även lägga marktegel i anslutning till markrännor för att få en effektiv avrinning av vatten.

Det stilrena utseendet gör att det är många som väljer att använda denna typ av material vid olika markanläggning. Utseendet förändras genom åren när det påverkas av väder och vind och upplevs ofta som att det blir snyggare med åren. Utseendet tillsammans med att detta material är i stort sätt underhållsfritt gör att det för många blir ett självklart val så väl privat hemma på gården som i offentliga miljöer. Marktegel finns, precis som byggtegel, i en mängd olika färger och nyanser och man kan variera mönstret med olika typer av läggningar, på så sätt kan man få en stor variation.