Välj en sida

Vad är viktigt när man köper in lyftutrustning?

Innan man investerar i nya lyftutrustningar till sitt företag så är det viktigt att förstå sig på vad ens verksamhets ändamål är med redskapet. Det är lätt att säga att man vill öka sin produktion eller effektivisera arbetsprocessen, men det gäller att förstå hur man...
Nya bostäder Hisingen

Nya bostäder Hisingen

Behovet av nya bostäder på Hisingen i Göteborg är stort. Ungdomar idag får leta länge för att hitta något boende som kan vara aktuellt. När vi talar om bostäder så menar vi egentligen inte villor i första hand utan vad som behövs är lägenheter. Den grupp som har...

Tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler kan behövas med jämna mellanrum. Betydelsen av snabb access till sådana kan ibland vara helt avgörande för en verksamhets utveckling. Men en tillfällig lokal menar vi egentligen en paviljong eller modul. Detta är alltså små ”hus” eller...
Så används marktegel

Så används marktegel

Egentligen är marktegel och byggtegel i grunden samma material och har samma form men som under tillverkningsprocessen hanteras lite olika. Efter att teglet har formats till de klassiska blocken av tegellera torkas de och sedan bränns de i ugn. Det är i ugnen som...