Välj en sida
Nya bostäder Hisingen

Nya bostäder Hisingen

Behovet av nya bostäder på Hisingen i Göteborg är stort. Ungdomar idag får leta länge för att hitta något boende som kan vara aktuellt. När vi talar om bostäder så menar vi egentligen inte villor i första hand utan vad som behövs är lägenheter. Den grupp som har...

Tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler kan behövas med jämna mellanrum. Betydelsen av snabb access till sådana kan ibland vara helt avgörande för en verksamhets utveckling. Men en tillfällig lokal menar vi egentligen en paviljong eller modul. Detta är alltså små ”hus” eller...
Så används marktegel

Så används marktegel

Egentligen är marktegel och byggtegel i grunden samma material och har samma form men som under tillverkningsprocessen hanteras lite olika. Efter att teglet har formats till de klassiska blocken av tegellera torkas de och sedan bränns de i ugn. Det är i ugnen som...
Rätt kläder vid träning

Rätt kläder vid träning

Att ha rätt kläder som är anpassade efter den aktivitet som man ska utföra är otroligt viktigt. Fel typ av träningskläder kan hämma träningen på olika sätt, antingen att man blir för otymplig, man fryser eller man svettas för mycket. När man ska träna fotboll ska...
När ska du anlita en översättningsbyrå?

När ska du anlita en översättningsbyrå?

Att översätta texter till ett annat språk är verkligen ett kapitel för sig. Det är en sak att uttrycka sig på sitt modersmål, men att hitta ett liknande uttryck som gör att språket flyter och låter som det ”ska” låta är inte alltid så enkelt. Vid en första...