Välj en sida

Behovet av nya bostäder på Hisingen i Göteborg är stort. Ungdomar idag får leta länge för att hitta något boende som kan vara aktuellt. När vi talar om bostäder så menar vi egentligen inte villor i första hand utan vad som behövs är lägenheter. Den grupp som har störst problem med att etablera sig på bostadsmarknaden idag är just ungdomar och då är det som sagt nya bostäder i form av lägenheter som måste produceras. Hur der det då ut vad gäller byggandet? Glädjande nog ser vi att byggandet pågår för fullt på Hisingen och då pratar vi främst om lägenheter. En viktig aspekt vad gäller nybyggnation är att en fräschare och mer moderna stadsbild ju också inspirerar befolkningen och kanske allmänt lyfter modet hos våra invånare. Nu återstår det att se hur det ser ut i framtiden vad gäller byggandet. Beroende på hur marknaden utvecklar sig så får vi hoppas att det håller i sig vad gäller detta. En minskning av byggandet i detta skede vore inte bra för någon.