Välj en sida

Innan man investerar i nya lyftutrustningar till sitt företag så är det viktigt att förstå sig på vad ens verksamhets ändamål är med redskapet. Det är lätt att säga att man vill öka sin produktion eller effektivisera arbetsprocessen, men det gäller att förstå hur man går från punkt A till punkt B. Er verksamhet kanske är i en tuff miljö som hanterar tunga varor och vill ha lyftutrustning som hjälper er tackla det problemet. Så det man kommit fram till är att man vill ha en vikarmskran som hjälper er lyfta upp produkten, men det visar sig att ni behöver lyfta produkten och sedan ta den till en annan station och då är det optimalaste att ha en traverslösning. Det finns många lösningar till ett problem och det gäller att analysera problemet för att sedan kunna hitta den optimalaste och effektivaste lösningen.

En annan viktig del att tänka på är att se vart personalen har bekymmer. För det är lätt att se vart man kan optimera med produktionen, men bortser från vart ens medarbetare gör för obekväma arbetsställningar, repetitiva rörelser eller tunga lyft eller annan typ av ohälsosamt beteende. Så detta handlar om att ergonomiskt optimera arbetet för de anställda för att investera i ergonomiska lyftutrustningar ger mångdubbelt tillbaka genom effektivare produktionsprocess, färre arbetsskador, förbättrad kvalitet och nöjdare personal.

Man måste även tänka på användarvänligheten i lyftutrustning. Vill du köpa in en produkt som har en hög inlärningskurva eller vill du ha en produkt vem som helst kan lära sig. Detta betyder att du sparar tid och pengar på interna utbildningar samt en arbetsprocess stannar inte upp om en person inte är på plats. Det är även väldigt viktigt att fokusera på kvalié i lyftutrustning, det är något som är kostnadseffektivt på grund av att det minimerar underhåll, teknisk support och gör det mer lönsamt för eran verksamhet. 

Känner du att du fortfarande inte vet vad man ska primärt fokusera på eller du har en klar bild på vad som måste åstadkommas för att nå ändamålet, men vet inte vilket det bästa alternativet är för din verksamhet. Så är det viktigt att kontakta högutbildade industri representanter inom lyftutrustning som kan hjälpa dig hitta de bästa alternativen och hjälpa dig få en tydlig bild om vad som kan optimeras och bli effektivare i din verksamhet.