Välj en sida

Att översätta texter till ett annat språk är verkligen ett kapitel för sig. Det är en sak att uttrycka sig på sitt modersmål, men att hitta ett liknande uttryck som gör att språket flyter och låter som det ”ska” låta är inte alltid så enkelt. Vid en första anblick kan det tyckas lätt att översätta en text om man tycker sig själv ha ett gott ordförråd i det språk som texten ska översättas till. Dock är det inte orden som står för den verkliga problematiken, utan meningsbyggnaden. Exempelvis är ordföljden ofta en helt annan i främmande språk, vilket gör att man ibland får tänka ”spegelvänt”.

Ett verktyg som kan vara användbart i vissa situationer är Google Translate; här kan man snabbt och enkelt få en text översatt från ett språk till ett annat. Det finns en mängd olika språk att välja bland och verktyget är mycket bra när man vill få en hum om vad en viss mening eller ord betyder. Dock ska Google Translate endast användas som en grov uppskattning, eftersom det innehåller många meningsbyggnadsfel och i vissa fall felöversättningar (ett ord som har en betydelse i ett visst sammanhang kanske inte alls betyder samma sak i ett annat sammanhang). Här gäller det med andra ord att vara lite ”kritisk” mot den översättning som presenteras av Google. Som sagt, ta översättningen med en nypa salt och se den som en ungefärlig översättning.

översättningsbyrå

I många fall där man vill ha en text översatt får man anlita en översättningsbyrå. Detta gäller i sammanhang där översättningen av en given text är viktig, något som är fallet när det exempelvis handlar om texter som ska användas av olika bolag. Det kan handla om korrespondens mellan två parter i affärssyfte där ordens betydelse blir jätteviktig, eller information som ska publiceras på en webbplats och som inte får misstolkas.